กิจกรรรม SBAC

 

พิธีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

พิธีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา "สองมือวันทา กราบเท้าบูชาพระคุณแม่" โดย ฯพณฯ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องปทุมรัตน์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ...

มอบของเครื่องอุปโภค สิ่งของให้แก่ กองทัพภาคที่ 2 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) ร่วมกับ มูลนิธิประวัติรุ่งเรือง สมาคมศิษย์เก่า และครู (SBAC-TAA) ขอมอบของแครื่องอุปโภค สิ่งของให้แก่ กองทัพภาคที่ 2 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560...

พิธีเทิคพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

พิธีเทิคพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องใจโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560...

ทำบุญใส่บาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน และนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) ร่วมกัน ทำบุญใส่บาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560...

SBAC Department

advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement

SBAC Link

advertisement advertisement advertisement

SBAC Association

advertisement advertisement advertisement

SBAC SERVICE

advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement